Grupa Pszczółki - Przedszkole w Pawłowicach

Publiczne Przedszkole nr 2 w Pawłowicach

Animated textheadlineswords

Przejdź do treści

Grupa Pszczółki

Ukryte
Wychowawca
Halina Lisiak
Emilka Patelka
Martyna Skowrońska
Maja Otto-Stachowiak
Pomoc wychowawcza
Julia Łupicka
Aleksandra Wajs
Amelia Wróblewska
Zosia Kowalska
Joanna Sierżant
Lena Muszyńska
Michalina Białek
Aleksandra Białek
Pola Adamczak
Paulina Biernaczyk
Stasiu Kraśner
Janek Hądzlik
Antoś Szpurka
Franciszek Larski
Filip Wawrzyniak
Igor Wawrzyniak
Mikołaj Stachowiak
Jasiu Suder
Igor Pietraszewski
Igor Hermanowicz
Oskar Kostrzewa
Fabian Firlej
  DZIAŁANIA  PODEJMOWANE  W  II- PÓŁROCZU  
 
      W GRUPIE   ,, PSZCZÓŁKI  ,,  
   ROK SZKOLNY 2018/19
 
 
GŁÓWNE   ZAŁOŻENIA  DZIAŁAŃ:
 
1.      Rozwijamy i dbamy o wiarę we własne siły, możliwości, poczucie własnej wartości.
 
2.      Uczymy empatii i współpracy, nazywanie uczuć, prawidłowego zachowania się pod ich wpływem
 
3.      Niwelowanie lęku, stresu.
 
4.      Uczymy prawidłowej komunikacji z dziećmi, dbałość o bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka.
 
 
DZIAŁANIA  WSPIERAJĄCE  DZIECI.
 
1. Ćwiczenia rozwijające umiejętności; Czytanie bajek i opowiadań, organizowanie zabaw, ćwiczeń, pogadanek oraz wykonywanie prac plastycznych przez dzieci. Zapewnienie dzieciom równych szans uczestnictwa w zajęciach/ uczestniczą wszystkie dzieci. Dostosowanie zajęć do potrzeb, wieku, zainteresowań dzieci.
 
2. Zadania i ćwiczenia rozwijające; dzieci uczą rozpoznawać i nazywać uczucia i emocje. Poprzez gry i  zabawy budują poczucia własnej wartości i silnej osobowości, odczuwania empatii w stosunku do innych.
 
3. Praca wychowawczo- terapeutyczna; próby radzenia sobie w  nowych i trudnych sytuacjach, wyciszamy i niwelujemy zachowania agresywne poprzez wybrane zabawy w grupie, uczymy radzić sobie ze stresem.
 
4. Program pozwalający dzieciom zrozumieć otaczający świat ,komunikowanie się oraz unikać niebezpiecznych zdarzeń; bezpieczne zachowanie wśród dzieci, bezpieczeństwo życia codziennego, ostrożność wobec nieznajomych dorosłych.
 
                                                                             
Ⓒ Copyright by Przedszkole w Pawłowicach 2010-2020
Tel. 65 5367-444
przedszkole@przedszkolepawlowice.pl
Wróć do spisu treści