Ramowy rozklad dnia

Publiczne Przedszkole nr 2 w Pawłowicach

Animated textheadlineswords

Przejdź do treści

Ramowy rozklad dnia

Dla rodziców
ROZKłAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
 
07.00 - 08.00 - schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom
 
                     dzieci
 
08.00 - 08.45 - gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie           
 
                     książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali, ćwiczenia poranne
 
08.45 - 09.00 - przygotowanie do śniadania; mycie rąk, nakrywanie do stolików, praca dyżurnych,
 
09.00 - 09.30 - śniadanie,
 
09.30 - 09.45 - mycie zębów,
 
09.45 - 10.45 - zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania   
 
                     przedszkolnego – grupa 5 latków, zajęcia z inicjatywy nauczyciela grupa 3-4 latków
 
10.45 - 11.45 - wyjście do ogrodu lub na spacer, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy
 
                     dowolne
 
11.45 - 12.00 - powrót do przedszkola - czynności samoobsługowe w szatni oraz czynności higieniczne w
 
                     łazience
 
12.00 - 12.30 - obiad,
 
12.30 - 13.00 - słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej,
 
13.00 - 14.00 - gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze
 
                     śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie
 
14.00 - 14.15 - czynności higieniczne w łazience oraz przygotowanie do podwieczorku,
 
14.15 - 14.30 - podwieczorek,
 
14.30 - 15.00 - stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, rozchodzenie się             
 
                     do domu.
Ⓒ Copyright by Przedszkole w Pawłowicach 2010-2024
Tel. 65 5367-444
przedszkole@przedszkolepawlowice.pl
Wróć do spisu treści